am momentisTvis am veb gverdze www.gjobs.ge aris 839 (713 qarTulad, 126 inglisurad) aqtiuri reziume.
viziti - 17614298 | dRevandeli viziti - 221 | 76117 | dRes veb gverdidan gaigzavna - 0 reziume | dRes gaigzavna - 0 Setyobineba.
dRes daemata - 0 vakansia | dRes daemata - 0 reziume | dro: 2015-Apr-02 / 01:12 | Thursday. ikonkebis aRwera 
Seatyobine megobars am veb saitis Sesaxeb Setyobinebebis miReba axali vakansiebis Sesaxeb gadmoiwere qarTuli fonti

yvela reziume
qselis administratori (8)

 
 
 saxeli da gvari  gamovides kvela reziume sortireba sortireba  sacx. adgili  gamovides kvela reziume sortireba sortireba  dab. weli sortireba sortireba  daemata sortireba sortireba  vada sortireba sortireba
koba saluqvaZe  baTumi sortireba baTumi 1980 2009-mai-22 2010-mai-27
koba saluqvaZe  baTumi sortireba baTumi 1980 2008-mar-28 2010-apr-07